Вісник Львівського університету Випуск 22

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Галина Арсентьєва МИСТЕЦТВО ЖИТИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ РАКУРС

Людмила Афанасьєва, Роман Олексенко ФЕНОМЕН ЩАСТЯ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ

Мар’яна Баліцка ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ІКОНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ РЕЛІГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Віталія Готинян-Журавльова СИСТЕМНО-ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДВОХ ВИДІВ БЕЗЕТАЛОННОГО ВИМІРЮВАННЯ

Оксана Гутовська, Oksana Hutovska КОНЦЕПТ МЕДІАЕКОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ МАНІПУЛЯТИВНИХ АСПЕКТІВ МЕДІАКУЛЬТУРИ

Неля Заблоцька-Сєннікова ОСОБЛИВОСТІ ОПОРУ ЗМІНАМ У КОЛЕКТИВІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Андрій Кадикало ТЕОРІЯ МУЛЬТИВЕРСУМУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Олег Масюк ВИМІРИ СВОБОДИ СОЦІАЛЬНИХ СПОДІВАНЬ

Олександр Найдьонов КУЛЬТУРА МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА ЗА ОСНОВНИМИ СФЕРАМИ ТА ФОРМАМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

Алла Нерубасська МЕТОД СИСТЕМНОГО КОМПОНУВАННЯ І ПОДВІЙНЕ СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ ПРЕДСТАВНИКІВ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ XVII – XIX СТ.

Світлана Пилипенко, Інна Бабченко «НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ» ЯК МАКСИМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СУЧАСНОСТІ

Світлана Пилипенко, Олена Мошинська, Клавдія Яковенко СУЧАСНІ КОЛІЗІЇ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Людмила Рижак ДЕГУМАНІЗАЦІЯ ЖИТТЯ: СОЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Марія Родян ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРИЧНОГО НАРАТИВУ В ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНТЕНЦІЯХ Х. УАЙТА ТА Д. ЛА КАПРА

Михайло Скринник НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У СМИСЛОВОМУ ПОЛІ ТЕКСТІВ «КОБЗАРЯ» ТА «ІСТОРІЇ РУСІВ»

Олександра Стебельська, Любомир Федорів СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ СВІДОМОСТІ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Олександр Тимофєєв ТВОРЧІСТЬ І КРИТИКА: ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ РОЗСТАНОВКИ ПРІОРИТЕТІВ

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Аббас Алієв ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕРВІСНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Вікторія Бокоч ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Анастасія Ващенко ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Андрій Гарбадин ІДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ПОВЕДІНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Р. ТАЛЕРА

Михайло Ковальчук ПОЛІТИКА ЯК МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ У ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ПЛАТОНА Й АРИСТОТЕЛЯ

Дмитро Кундельський БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ СТРУКТУРНОГО НАСИЛЛЯ Й. ГАЛЬТУНГА ТА ЙОГО ПРОЯВИ

Олексій Матета ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ТА ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ГРОМАДЯН В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

Поліна Міненкова КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО СТРАТЕГУВАННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Олена Петасюк ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ БЕКГРАУНД: ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Денис Попков ІНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У РОЗКОЛОТОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Андріан Сабадах БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ДО АНЕКСІЇ КРИМУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Діана Стеблак РОЛЬ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У США

Ольга Сурніна-Далекорей ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Максим Яковлєв ДИСКУРСИВНІ КОНФІГУРАЦІЇ КОНЦЕПТІВ У СТРУКТУРІ ТЕРМІНОСИСТЕМ І КОНЦЕПТОПОЛІВ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

МАТЕРІАЛИ ПЕРЕДРІЗДВЯНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЧИТАНЬ «HISTORIA MAGISTRA VITAE EST: ІСТОРИЧНЕ ЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ ТВОРЕННЯ ФОРМ І ЗМІСТУ СУЧАСНОСТІ» (18 грудня 2018 р.)

Богдан Передрій ПРОБЛЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОГРАМ У ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ

Богдан Бевза УСВІДОМЛЕНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВСЯКДЕННОСТІ: ВИКЛИК, З ЯКИМ МИ НЕ ВПОРАЛИСЯ

Володимир Беркич СВОБОДА СОВІСТІ У ПОЛІТИКО-СОЦІАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ

Маркіян Михайлишин СПІВВІДНОШЕННЯ ВЛАДИ І ЛЮДИНИ У КОНЦЕПЦІЯХ Ж. ДЕЛЬОЗА ТА Ф. ГВАТТАРІ

Христина Семчук ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

Корева Анастасія ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОЯВИ КСЕНОФОБІЇ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ

Карапуз Олександра МІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Сергій Орлов ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО ПІЗНАННЯ