Вчені-філософи та вчені-політологи згуртувалися.
Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Видання «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 27 травня лише у 2 видання з філософських наук:

Вісник Львівського університету. Серія філософські науки

Перспективи. Соціально-політичний журнал

Та лише у 5 видань з політичних наук:

Регіональні студії

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право

Politicus

Китаєзнавчі дослідження

Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління

Інформація про можливість подання статті в «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.