Вісник Львівського університету Випуск 23

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Сергій Алушкін ЄДНІСТЬ СУБ’ЄКТА ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ТА БАЖАННЯ В КЛАСИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Ілля Беспалов ФІЛОСОФІЯ І КОМУНІКАЦІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Річард Горбань РЕЛІГІЯ МИЛОСЕРДЯ І РЕЛІГІЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ – ХРИСТИЯНСТВО В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Ганна Горохолинська ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ (КУЛЬТУРНО-МЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ) СЕМАНТИКИ ЗОБРАЖЕНЬ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО КОНЯ НА ПРИКЛАДІ ІКОНОГРАФІЇ ПРОРОКА ІЛЛІ ТА АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА

Петро Дениско ФІЛОСОФСЬКА РЕІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГІПОТЕЗИ СЕПІРА-ВОРФА

Альона Кондратьєва ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Олександра Легеза КОНЦЕПЦІЯ МІФУ У ТВОРЧОСТІ РОЛАНА БАРТА

Олена Моргун ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ НАУКОВОЇ ТЕОРІЇ В МЕТАФІЗИЧНОМУ АСПЕКТІ ЕПІСТЕМОЛОГІЧНОЇ ЕДНОСТІ ЗНАННЯ І БУТТЯ

Олександр Найдьонов ЕКРАННА КУЛЬТУРА МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА: ВИНИКНЕННЯ, ЗМІСТ, ЦІННОСТІ, СМИСЛИ

Алла Нерубасська СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

Ірина Озьмінська МОВА ЯК ДЗЕРКАЛО СУСПІЛЬНИХ ЗМІН У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Михайло Сивак КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У ВЧЕННІ МИТРОПОЛИТА АНТОНІЯ СУРОЗЬКОГО

Андрій Синах СХІД ТА ЗАХІД: ДВА ШЛЯХИ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ НА МАРҐІНЕСІ ТИСЯЧОЛІТЬ

Федір Стрижачук ДОКТРИНА ПРО ТРІЙЦЮ У ФРІДРІХА ШЛАЄРМАХЕРА

Світлана Шевчук ВІРА І ЗНАННЯ: ДО ПИТАННЯ РЕЛІГІЙНОСТІ ВЧЕНИХ

Наталія Шолухо ЕСТЕТИКА ТІЛЕСНОСТІ В ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНІЙ ОНТОЛОГІЇ (НА ПРИКЛАДІ СЕРІАЛУ «СВІТ ДИКОГО ЗАХОДУ»)

Наталя Яровицька, Лариса Касинюк ФЕНОМЕН «НАДЛЮДИНИ» ЯК ПРОТЕНЦІЯ БУТТЯ

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Ağalar Abbasbeyli TURKISH STATES IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL DATA

Вікторія Бунь ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ДЕРЖАВУ ТА ПОЛІТИКУ У ДЖЕРЕЛАХ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Ігор Вдовичин МІГРАЦІЯ ЯК ВИКЛИК ПРАВАМ І СВОБОДІ ЛЮДИНИ

Марія Дрожак ДИСКУРС ПОЛІТИЧНОГО КОНСЮМЕРИЗМУ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Михайло Зан ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН В УГОРЩИНІ

Костянтин Захаренко КАТЕГОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Олексій Карпяк МЕХАНІЗМИ ЦІННІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В СИСТЕМІ ПОЛІТИКО-АДАПТИВНИХ ВІДНОСИН

Віталій Крикун МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ ВІД ХХ СТОЛІТТЯ І ДО СЬОГОДЕННЯ

Євген Лукашенко ІСТИННИЙ ІНДИВІДУАЛІЗМ ФРІДРІХА ФОН ГАЄКА

Лідія Марфобудінова ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗАСАДИ ҐЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ

Віктор Мельник ТРИ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

Ольга Резнікова КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СИСТЕМИ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ

Олександр Сич ПРАВІ ПАРТІЇ КРАЇН СКАНДИНАВІЇ В КОНТЕКСТІ РЕНЕСАНСУ НАЦІОНАЛІЗМУ

Юлія Твердохліб ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ