Вісник Львівського університету Випуск 24

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Yurii Brahin, Tetiana Brahina CONCEPTUAL DIMENSIONS OF C. GEERTZ’S INTERPRETIVE ANTHROPOLOGY

Річард Горбань ОПТИМІЗМ ЯК СВІТОГЛЯДНЕ ПІДҐРУНТЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ Й УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ)

Ольга Гордійчук ВПЛИВ КОМУНІСТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ ТА РАДЯНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ НА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Людмила Деніско, Світлана Пилипенко, Олена Мошинська ФІЛОСОФІЯ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В СИТУАЦІЇ КРИЗИ ОСВІТИ

Наталія Іщук ДІАЛОГІЗМ РЕЛІГІЙНОГО ДОСВІДУ

Андрій Кобетяк АВТОКЕФАЛЬНИЙ УСТРІЙ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ЧИННИК СТРУКТУРИ ВСЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я

Vitalii Malimon PHENOMENON OF LONELINESS: FROM FEELING TO LIFE STRATEGY

Ольга Мальцева ТЕАТРАЛЬНІ АСПЕКТИ ВЛАДНОЇ САМОРЕПРЕЗЕНТАЦІЇ В ПОСТСУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ВІЗІЯ Ю. ГАБЕРМАСА

Олена Моргун СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА МЕТАФІЗИЧНОГО СВІТОРОЗУМІННЯ ВСЕЄДНОСТІ МИСЛЕННЯ І БУТТЯ

Євген Мулярчук ДОСЛУХАННЯ І ЧУЙНІСТЬ У ДОСВІДІ ПОКЛИКАННЯ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Алла Нерубасська СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ СИНЕРГЕТИЧНИХ ТЕРМІНІВ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ КРИЗОВОГО БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ

Ірина Остапець, Богданна Шандра ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ Л. ФЕЙЄРБАХА ТА ЇХ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

Ігор Печеранський РОБОЕТИКА: ДО ПИТАННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОГО МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО НАПРЯМУ

Ilham Soltanov SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CATEGORY “FREEDOM”

Олександр Тимофєєв ТЕОЛОГІЧНИЙ ДИСПОЗИТИВ І НАГОТА: СПРОБА ПРОЧИТАННЯ ДЖОРДЖО АГАМБЕНА

Богдана Ткачук РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ ПАМ’ЯТІ В ПРОЦЕСІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ

Любомир Федорів, Олександра Стебельська ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ МОДЕЛІ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЗМУ У ЇХ ГНОСЕОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Вікторія Бокоч «РУССКИЙ МИР» ЯК АНТИУКРАЇНСЬКА РЕЛІГІЙНО-ПОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ

Мирослав Горват ОСОБЛИВОСТІ ВКЛЮЧЕННЯ РОМІВ У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (НА ПРИКЛАДІ РУМУНІЇ, УГОРЩИНИ ТА СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)

Микита Коваль ІДЕОЛОГІЯ АНТИГЛОБАЛІЗМУ ЯК ФЕНОМЕНА У ПОЛІТИЧНІЙ ТЕОРІЇ

Роман Кополовець ПОЛІТИЧНА ТА ВІЙСЬКОВА РОЛЬ РОСІЇ В ОКУПАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ НА ТЕРИТОРІЇ ГРУЗІЇ ТА ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ ПІВДЕННА ОСЕТІЯ)

Валерій Майданюк ІДЕОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НЕОКОНСЕРВАТИЗМУ ТА НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ

Віктор Мельник ДОСЛІДНИЦЬКІ ГРУПИ ТА ШКОЛИ ПОЛІТИЧНИХ АНТРОПОЛОГІВ: НОВА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олександр Моцик МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З ЮНЕСКО В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ

Dmytro Poble MIGRATION PROCESSES AND LEGAL ADJUSTMENT: CHECHEN MIGRANTS TO THE EU AND CIRCASSIAN MINORITY IN JORDAN

Анна Сабара СУТНІСНІ ВІДМІННОСТІ НЕКООПЕРАТИВНИХ ТА КООПЕРАТИВНИХ ІГОР В АНАЛІЗІ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ

Ольга Тіт СУСПІЛЬНІ РУХИ ЯК ФОРМА ГРОМАДЯНСЬКОГО АКТИВІЗМУ В CУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

ТЕЗИ УЧАСНИКІВ ЩОРІЧНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ «ДНІ НАУКИ» (2019)

Вікторія Швець ФЕНОМЕН ОБРАЗУ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА У КОНЦЕПЦІЇ С. ЖИЖЕКА

Ірина Паливода РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ В ПОЛІТИЦІ ХХ І СТОЛІТТЯ

Олексій Каленіченко ТЕРОРИСТИЧНІ КВАЗІДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ ЯК ВИКЛИК ХХ І СТОЛІТТЯ: ДОСВІД БОРОТЬБИ УКРАЇНИ ТА СИРІЇ

Соломія Шваничик ЧИННИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Ігор Пилипів ЗАГАЛЬНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО ЯК ЧИННИК АНТИДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Богдан Бевза ФУНДАМЕНТАЛЬНІ АРХЕТИПИ ЛЮДИНИ ЯК ПРЕДСТАВНИКА НАЦІЇ

Христина Семчук ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЯЦІЇ

Олена Ковальська ЗА МЕЖАМИ ПЛАНЕТИ: ЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Олена Груба ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВОЇ ЕТИКИ У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ТЕХНОЛОГІЙ