Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії – це збірник наукових праць, у якому висвітлено актуальні проблеми методології політичних та філософських наук.

Рік заснування: 2011

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: Серія КВ № 25240-15180ПР від 05.08.2022

Періодичність виходу: 6 разів на рік

Фахова реєстрація: внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з філософських та політичних наук (спеціальності: 033 «Філософія», 052 «Політологія») відповідно до Наказу МОН України від 14.05.2020 № 627 (Додаток 2).

ISSN: Print 2307-1664, Online 2663-5615.

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

 

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми філософської та політичної теорії та історії, актуальні проблеми методології політичних та філософських наук; аналізуються стан розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні.

Також у збірнику розглядаються форми та особливості розвитку сучасних філософських напрямів дослідження природи та суспільства, актуальні проблеми соціо-гуманітарних вимірів буття людини.

Збірник інформує і про події наукового життя в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з філософсько-політологічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

 

З повагою редакційна колегія видання.