Вчені-філософи та вчені-політологи згуртувалися.
Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Видання «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 27 травня лише у 2 видання з філософських наук:

- Вісник Львівського університету. Серія філософські науки

- Перспективи. Соціально-політичний журнал

Та лише у 5 видань з політичних наук:

- Регіональні студії

- Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право

- Politicus

- Китаєзнавчі дослідження

- Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління

Інформація про можливість подання статті в «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.