Головний редактор:

Денисенко Валерій Миколайович – доктор політичних наук, професор

 

Заступник головного редактора:

Романюк Анатолій Семенович – доктор політичних наук, професор

 

Відповідальний секретар редколегії:

Угрин Леся Ярославівна – кандидат політичних наук, доцент

 

Члени редакційної колегії:

Альчук Марія –  доктор філософських наук, доцент;

Бідзюра Іван – доктор політичних наук, професор;

Варзар Іван – доктор політичних наук, професор;

Вдовичин Ігор – доктор політичних наук;

Гавор Лешек – доктор філософських наук, професор (Польща, Жешув);

Гаман-Голутвіна Оксана – доктор політичних наук, професор (РФ, Москва);

Гапон Надія – доктор філософських наук, професор;

Гетьманчук Микола – доктор історичних наук, професор;

Глухман Василь – доктор філософських наук, професор (Словаччина, Пряшів);

Горбатенко Володимир – доктор політичних наук, професор;

Кашуба Марія – доктор філософських наук, професор;

Квас Олена – доктор психологічних наук, доцент;

Колодій Антоніна – доктор філософських наук, професор;

Конарскі Вавжинец – доктор габілітований політичних наук, професор (Польща, Варшава);

Кутуєв Павло – доктор соціологічних наук, професор;

Лисий Василь – доктор філософських наук, професор;

Мальський Маркіян – доктор економічних наук, професор;

Мельник Володимир – доктор філософських наук, професор;

Мельник Ігор – доктор політичних наук;

Наумкіна Світлана – доктор політичних наук, професор;

Пачковський Юрій – доктор соціологічних наук, професор;

Петрушенко Віктор – доктор філософських наук, професор;

Сіленко Алла – доктор політичних наук, професор;

Старіш Олександр – доктор політичних наук;

Турчин Ярина – доктор політичних наук;

Цяпало Роман – доктор філософії, професор (США, Дюбюк);

Шерман Олена – доктор політичних наук;

Шкляр Леонід – доктор політичних наук, професор.