Вісник Львівського університету Випуск 25

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Віталія Готинян-Журавльова ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БЕЗЕТАЛОННЕ ВИМІРЮВАННЯ»

Дхармеш Дандекар ЦІННОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА: МЕТААНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Лариса Діденко ЛІНІЇ ОНТОЛОГІЇ: (1) ПРОБЛЕМАТИЗУВАННЯ ТА (2) «МЕТАФІЗИЧНІСТЬ»

Ольга Ліщинська ЕСТЕТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІДЕЇ СУЧАСНОГО ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ПРОЄКТІВ ВЕНЕЦІЙСЬКОЇ БІЄНАЛЕ)

Віталій Малімон ФЕНОМЕН САМОТНОСТІ В БУДЕННОМУ, ГРАНИЧНОМУ Й МЕТАГРАНИЧНОМУ ВИМІРАХ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ

Олег Масюк МІГРАЦІЯ «САМІСТЬ – СУБ’ЄКТНІСТЬ» У СОЦІАЛЬНОМУ СПОДІВАННІ

Марина Москальчук ГУМАНІСТИЧНА МОРАЛЬ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Лада Прокопович НАВЧАЛЬНІ, ВИХОВНІ ТА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРАКТИКИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ГРИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Михайло Скринник, Лілія Фльорко ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗРІЗ УКРАЇНСЬКОГО БУТТЯ У ХVІІІ СТ.: ДЕФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТИ

Галина Старікова ІМПЛІЦИТНІ СКЛАДНИКИ КАРТИНИ СВІТУ (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ)

Федір Стрижачук ТРИНІТАРНЕ ОДКРОВЕННЯ В БОГОСЛОВ’Ї КАРЛА БАРТА

Олександр Тимофєєв ФРАНЦИСКАНСЬКА «НАЙВИЩА БІДНІСТЬ» ЯК АЛЬТЕРНАТИВА НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ

Михайло Федишин ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В МОДЕРНОМУ ТА ПОСТМОДЕРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Олександр Шрагін-Кац СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО САМОПІЗНАННЯ В ІСТОРІЇ ЗАХІДНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Oleksandr Shumilin HOLY SPIRIT, SPIRITUAL GIFTS AND UNITY OF THE CHURCH: HERMENEUTIC-EXEGETICAL EXCURSION INTO THE FIRST EPISTLE OF THE APOSTLE PAUL TO THE CORINTHIANS 12–14

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Ніколетта Бедирова-Сабов ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УГОРСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ЯК ЧИННИКИ КОНСОЛІДАЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ

Алла Бортнікова МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Анастасія Денисова «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» І «СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА» В ПЕРЕДВИБОРЧОМУ ДИСКУРСІ В УКРАЇНІ

Володимир Жигайло РЕАЛІЗАЦІЯ ДОКТРИНИ ДЖ. В. БУША В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США

Святослав Мотрен СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ІДЕЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЄДНОСТІ В КОНТЕКСТІ ТВОРЕННЯ СПІЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Денис Попков ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗКОЛУ У ВИМІРІ ПРЕМОДЕРНОВОГО СОЦІОКОДУ

Олександр Сич ВИЗНАЧЕННЯ Й ДОНОВІТНІЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В ПРАЦЯХ І. ЛИСЯКА-РУДНИЦЬКОГО

Євгеній Таран ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У США ТА ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Олена Чальцева КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Михайло Шабанов НЕЛІНІЙНИЙ КОНТЕКСТ КРИЗИ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

Мирослав Яворський СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДО ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ПРАВОПОПУЛІСТСЬКИХ ПАРТІЙ У ЄВРОПІ

Лілія Яковлева «РОЗЧАКЛУВАННЯ» ЛЕГІТИМНОСТІ: СОЦІАЛЬНА ДІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЛЕГІТИМНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ