Вісник Львівського університету Випуск 28

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Володимир Мельник ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ЛЮДИНОВИМІРНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ

Наталія Баранова ЕСТЕТИЧНЕ ЯК ДУХОВНА ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ

Олексій Бучин СТРАХ ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ

Володимир Волков НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ: СУЧАСНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Валентина Дуденок ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕВОЛЮЦІЇ

Володимир Капіца НООСФЕРНА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ТА НОО-МЕТОДОЛОГІЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАННЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ПІЗНАННЯ НА ЗАСАДАХ НОО-НАУКИ

Олег Кучерук АКСІОЛОГІЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СВІТУ ЯК НАГАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО БУТТЯ

Айта Сакун, Федір Проданюк, Дарина Черняк КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ – ОДИН ІЗ НАЙСТАРІШИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Марія Сінельнікова ТАНЕЦЬ НАВКОЛО ЧАСУ, АБО СПІВВІДНОШЕННЯ МИТІ ТА ВІЧНОСТІ В НІЦШЕАНСЬКІЙ ІДЕЇ ВІЧНОГО ПОВЕРНЕННЯ ТОГО Ж САМОГО

Наталія Терлецька ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДИНИ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Oleg Tsymbalyuk THE MINDSET OF THE PATRIARCH JACOB AND HIS ANTIPODE BROTHER ESAU

Наталія Чупрінова ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Оксана Балашова МОДЕЛЬ ТРИКУТНИКА НАГАЯМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Вікторія Бокоч ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ПРАВОВИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН ТА РЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ (ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ)

Валерій Бортніков «ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС» ЯК КАТЕГОРІЯ ПОЛІТОЛОГИЧНОГО АНАЛІЗУ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ

Роман Власенко ІНТЕРЕСИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У СЕПАРАТИСТСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЯХ ЄВРОПИ

Андрій Гарбадин МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОКОНТРОЛЮ У ПОВЕДІНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Р. ТАЛЕРА: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Руслан Запорожченко КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕГЕМОНІЇ ЯК ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН

Діана Ільницька ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ ТУРЕЧЧИНИ

Михайло Ковальчук КОМУНІКАТИВНА ВІДКРИТІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ПОЛІТОЛОГІЇ

Тетяна Комарова СУЧАСНА УКРАЇНА: ДИЛЕМА ВИКЛИКІВ МИНУЛОГО І МАЙБУТНЬОГО

Оксана Патлайчук, Ольга Ступак, Оксана Макарчук РЕФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: ПОСТТОТАЛІТАРНІ АНТИРЕФОРМАЦІЙНІ ЧИННИКИ ТА ВИКЛИКИ

Ольга Резнікова ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ

Марія Розік МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ І ПРАКТИК УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ 1998–2019 РР.

Тарас Стародуб ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ В ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВІЗІЯХ МИХАЙЛА КЛОДЗІНСЬКОГО ТА ДМИТРА МИРОНА

Діана Стеблак АМЕРИКАНСЬКА ГРОМАДЯНСЬКА РЕЛІГІЯ В ПУБЛІЧНІЙ РИТОРИЦІ І ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ДЖ. В. БУША-МОЛ.

Олександр Стояновський ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ВІДКРИТОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

Олександра Тихомирова КОРЕЛЯЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: АНАЛІЗ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Лілія Яковлева ПАРАДОКСИ ЛЕГІТИМНОСТІ ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Максим Яковлєв СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТІВ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ: ОБМЕЖЕННЯ І МОЖЛИВОСТІ ЕТИМОЛОГІЧНОГО РІВНЯ