Вісник Львівського університету Випуск 29

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Андрій Абдула, Галина Балута БРИТАНСЬКА АНАЛІТИЧНА ТРАДИЦІЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Ніна Авер’янова, Тетяна Воропаєва НІВЕЛЯЦІЯ СЕЦЕСІОНІСТСЬКИХ РУХІВ ТА ДЕСЕПАРАТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ

Вікторія Білоус ЗМІНИ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НЕСТАБІЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Олександр Гавва ДІАЛОГ ЯК ІСТОРИЧНИЙ І ЛОГІЧНИЙ ПОЧАТОК ФІЛОСОФІЇ

Віталія Готинян-Журавльова СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДВОЗНАЧНОСТІ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КЛАСИФІКАЦІЯ»

Георгій Григоров РОЛЬ ШКОЛИ І ЗМІ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Дмитро Дзвінчук РОЛЬ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Andriy Kobetyak AUTOCEPHALIC PRINCIPLE OF THE CHURCH-ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE EARLY CHRISTIAN PERIOD

Юлія Ковальчук БЕРНАРД КЛЕРВОСЬКИЙ ТА АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРІЙСЬКИЙ: ДВА ВЧЕННЯ ПРО ЛЮБОВ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Nataliia Kovtun, Iryna Vitiuk, Liudmyla Shkil INTENTIONALITY AND AKRASIA IN THE CONTEXT OF CLASSICAL RATIONALITY CRITICS

Олександра Легеза СОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ МІФУ Б. МАЛИНОВСЬКОГО

Ірина Ломачинська, Богдан Ломачинський РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У РЕГУЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Ореста Лопуга ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ

Олена Моргун ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ НОО-МЕНТАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТВОРЧИХ СУБ’ЄКТІВ

Марина Москальчук, Наталія Ярмоліцька МОРАЛЬ РЕЛІГІЇ ТА СВОБОДА СОВІСТІ В АТЕЇСТИЧНОМУ ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРЕДСТАВНИКІВ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ НАУКОВОГО АТЕЇЗМУ В. ТАНЧЕРА ТА О. ОГНЄВОЇ

Іванна Ніколаєва ФІЛОСОФІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ ЯК НАЙБІЛЬШ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ТЕЧІЯ ХХ СТОЛІТТЯ

Оксана Онищук, Олеся Паньків РАЦІОНАЛЬНО-ІРРАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ МЕРЕЖІ

Світлана Пилипенко ЗЕМЛЯ: СУЧАСНИЙ ПРОЄКТ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Костянтин Райхерт «КРИТИЧНА ТЕОРІЯ» РЕЯ БРЕДБЕРІ В РОМАНІ «451 ГРАДУС ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ»

Катерина Рассудіна У ПОШУКАХ ДЖЕРЕЛ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Олег Барабаш ЛОКАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ПІДТЕКСТИ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ПОШУКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ТА КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ

Андрій Гарбадин ФАКТОРИ ОБМЕЖЕННЯ САМОКОНТРОЛЮ У ПОВЕДІНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Р. ТАЛЕРА

Євгенія Горюнова САНКЦІЇ США ТА ЄС ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ДЕОКУПАЦІЇ КРИМУ

Ольга Завадська КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ У РОЗРІЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Богдан Калініченко ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНА ОСНОВА ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА

Олексій Кокорєв ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ДЕМОКРАТІЇ ДЕРЖАВ БАЛТІЇ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЧЛЕНСТВА В ЄС

Ольга Моргунюк ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ ТА ПОЛІТИЧНІ АСОЦІАЦІЇ У ПРОЦЕСІ КОНСОЛІДАЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ. ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

Вікторія Муха ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ПІСЛЯ BREXIT: НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНІ ТЛУМАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ

Наталія Окша ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ В УКРАЇНІ

Катерина Остапчук ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ІНСТИТУТУ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

Катерина Савон АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ ЗА 2019–2020 РОКИ

Марія Свєтлакова ПРОБЛЕМИ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ У ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТАХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ШВЕЦІЇ

Наталія Стеблина ЦИФРОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА)

Саломе Сунгурова КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ФЕНОМЕНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Юлія Філіппова РОЛЬ СПОРТУ В РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: МІЖНАРОДНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ДОСВIД ТА УКРАЇНА