Вісник Львівського університету Випуск 30

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Галина Балута, Андрій Абдула ПРИНЦИП РОЗУМІННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА ЕКОЛОГО-ДИСКУРСИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Світлана Бондар СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЛОБІЗМУ У ВЛАДНИХ СТРУКТУРАХ

Володимир Капіца НООСФЕРНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОГРАМНО-НОМОНОЛОГІЧНІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ НООСФЕРНОГО ЗРОСТУ ЗНАНЬ

Ірина Карпань ФІЛОСОФІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ

Мирослава Карпенко ПРО «КРУГЛЕ МИСЛЕННЯ» П.О. ФЛОРЕНСЬКОГО

Andriy Kobetyak CANONICAL PRINCIPLE OF AUTOCEPHALY IN THE RESOLUTIONS OF ECUMENICAL COUNCILS

Ірина Коляда КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Валентина Куриляк КОНЦЕПТ СЛОВА «ШАЛОМ» У КОНТЕКСТІ ЗАКОНІВ КНИГИ ЛЕВИТ

Андрій Куций ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ КООПЕРАТИВНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ірина Ломачинська, Богдан Ломачинський ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Алла Макарова СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ АРХЕТИПНО-ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ ДО ДІЯЛЬНОСТІ

Ruslana Mnozhynska PHILOSOPHICAL RETROSPECTIVE OF THE GENDER ISSUE

Остап Моравецький ВИТОКИ РАННЬОГО РАЦІОНАЛІЗМУ В МЕДИЦИНІ ГАЛЕНА

Ганна Ніколенко КОНЦЕПЦІЯ «ВІДКРИТОГО» СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТЕОРІЯХ

Ольга Рилова КОНЦЕПЦІЯ МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА ХОСЕ ОРТЕҐИ-І-ҐАСЕТА

Galyna Rozbytska FEATURES OF THE FORMATION OF THE VIRGIN DOGMATS IN CATHOLICISM

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Андрій Гарбадин, Анна Сабара ПРИНЦИП РАЦІОНАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ УХВАЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ У СУСПІЛЬСТВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Руслан Демчишак ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТУРЕЧЧИНИ В ПЕРІОД ПРЕЗИДЕНСТВА РЕДЖЕПА ЕРДОГАНА

Віталій Дяків ЗАСНУВАННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЧИННИЙ СТАН РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА У ФРАНЦІЇ

Юрій Копинець ІНСТИТУЦІЙНА КРИЗА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЇХ РОЗВИТКУ

Любов Корнійчук РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКОЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Сергій Костючков НЕЙРОКОГНИТИВНИЙ ХАКІНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ «ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ЗМІЇ» У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Ольга Кравченко РОСІЙСЬКА ЗБРОЙНА АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ: СЬОГОДЕННЯ ТА СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ

Євген Магда ПАНДЕМІЯ COVID-19 ТА ДЕЗІНФОРМАЦІЙНІ КАМПАНІЇ: КЕЙС УКРАЇНИ

Віктор Мельник ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАЗДАКІЗМУ: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Наталія Мельничук ЗАДАЧА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ РОБОТИ ІЗ ЦІЛЬОВИМИ АУДИТОРІЯМИ

Наталія Стеблина ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМАТІВ ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОФІЦІЙНИХ ДИСКУРСІВ УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ)

Ольга Тіхонова СТАНОВЛЕННЯ ІДЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Олександра Федунь, Ольга Шаран ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ЩОДО ПРОТИДІЇ СЕПАРАТИЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

Олександр Чубатенко ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ «ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Христина Юськів НАРАТИВИ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ В УКРАЇНІ

Мирослав Яворський ФРАГМЕНТАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ЗАРОДЖЕННЯ ПОПУЛІСТСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ДАНІЇ В 1950–1970-Х РР.

Дмитро Ягунов ПАНОПТИЗМ І ПЕНАЛЬНІ ПРАКТИКИ СУСПІЛЬСТВА ПОСТМОДЕРНУ