Вісник Львівського університету Випуск 31

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Олена Авдєєва ОБРАЗ БАБКИ-ШЕПТУХИ В УЯВЛЕННЯХ МЕШКАНЦІВ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я У ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯХ

Петро Гуйван НАУКОВЕ ВИВЧЕННЯ ЧАСУ ЯК ПРОЦЕСУ РУХУ ВІД МИНУЛОГО ДО МАЙБУТНЬОГО

Ірина Жеребятнікова АКСІОЛОГІЧНА ДОМІНАНТА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОНФЛІКТУ

Christina Kvasha WORSHIP PRACTICES IN THE FIELD OF TRADITIONAL BEING OF RELIGION

Andriy Kobetyak CANONICAL CONDITIONALITY OF THE AUTOCEPHALIC ORGANIZATION OF THE CHURCH IN THE RULES OF THE ECUMENICAL COUNCILS

Валерія Мельник, Рената Белозьорова ПОЛІТИЧНИЙ СТРАХ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЛАДИ В ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Армен Михайловський ЕВОЛЮЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЛЮДСТВА: ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР

Ruslana Mnozhynska UKRAINIAN HUMANISTS ON THE ROLE OF MAN IN SOCIETY (1st HALF OF THE 16th CENTURY)

Остап Моравецький РАЦІОНАЛІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ

Катерина Рассудіна ПСИХОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИ ДЖЕФА МАК-МЕГАНА

Михайло Скринник, Лілія Фльорко НАУКОВІ ІМПЕРАТИВИ ФРАНКОВОГО ПІДХОДУ ДО УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ. ГАЛИЦЬКИЙ КОНТЕКСТ

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Олег Барабаш КОЛУМБІЯ У ПОШУКАХ ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ: ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Вікторія Бокоч ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ У РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНІЙ СФЕРІ

Ilyas Huseynov CULTURAL AND POLITICAL ASPECT AS A FOUNDATION AND A KEY LINK IN THE EXPANDING RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND GREECE

Анжеліка Запорожченко АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СТВОРЕННЯ ЗВТ В УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ВІДНОСИНАХ

Галина Іленьків ЛЕГІТИМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ ЧЕРЕЗ РЕЛІГІЮ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Любов Корнійчук, Андрій Ковенько ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЧЕСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Дмитро Кундельський ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВЛАДИ ТА НАСИЛЛЯ

Костянтин Куцев МОДЕЛІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Юлія Левченко ДУАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ПОГЛЯДІВ НА РАТИФІКАЦІЮ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

Олексій Матета СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Наталія Мельничук ПРОБЛЕМА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Святослав Мотрен СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ ТА НОВА ЄВРОПА ЯК ГЛОБАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ СУБ’ЄКТИ ТА ГАРАНТИ СВІТОВОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Ольга Свідерська ТРУДНОЩІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ РИЗИКІВ У ТРАНЗИТНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Олександр Чубатенко ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Василь Шушлян ФЕНОМЕН «КРАЇНИ» І «ДЕРЖАВИ» У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Лілія Яковлева ЛЕГІТИМНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ВІД РЕЙТИНГІВ ДО ІДЕНТИЧНОСТЕЙ