Вісник Львівського університету Випуск 32

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Ілля Беспалов ФІЛОСОФІЯ ПРОЦЕСУ ПІЗНАННЯ АРІСТОТЕЛЯ

Людмила Васильєва ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОСТІ ТА ЙОГО ЗМІСТОВНІ МЕЖІ У ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

Петро Гуйван ЧАС У СИСТЕМІ КООРДИНАТ РУХУ СУСПІЛЬНО-ЗНАЧИМИХ ФЕНОМЕНІВ ЯК ПРОЦЕС ПОСТУПУ ВІД МИНУЛОГО ДО МАЙБУТНЬОГО

Юлія Доброносова МЕДІАЛЬНА ПРИРОДА УЯВИ В ГОРИЗОНТІ КУЛЬТУРИ МЕДІАРОЗМАЇТТЯ

Ірина Карпань ВПЛИВ ФІЛОСОФІЇ ЕКОЛОГІЇ НА СИСТЕМНІ ЗМІНИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

Наталія Ковтун СОЦІАЛЬНІ ВИКЛИКИ INDUSTRY 4.0 В УРБАНІЗОВАНОМУ ПРОСТОРІ КРАЇН ПЕРИФЕРІЇ І НАПІВПЕРИФЕРІЇ СВІТ-СИСТЕМИ

Тетяна Лисоколенко ГРА В ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМІ: ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ

Світлана Мартинова ФЕНОМЕН МАРГІНЕЗУ В КУЛЬТУРОТВОРЧОМУ БУТТІ

Алла Нерубасська, Андрій Наконечний, Ольга Поправко СИСТЕМНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ФАКТУ

Лілія Фльорко, Михайло Скринник, Галина Городиловська ФРАНКОВІ ПРАКТИКИ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ В ГАЛИЧАН ВЛАСНОЇ УКРАЇНСЬКОСТІ

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Вікторія Бунь КОНТУРИ ТЕОКРАТИЧНОЇ ДЕСПОТІЇ У ДЖЕРЕЛАХ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ СТАРОДАВНЬОГО ВАВИЛОНУ

Микола Вегеш, Роман Кополовець МОДЕЛІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ З. БЖЕЗИНСЬКОГО ТА А. ПШЕВОРСЬКОГО І ЇХНЯ РОЛЬ У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

Олександра Давимука АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УГОРЩИНИ

Марина Кучерук «ДИТЯЧА ХВОРОБА «ЛІВИЗНИ» В КОМУНІЗМІ» ЯК ІНСТРУКЦІЯ З ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Юлія Лемко ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Володимир Лісовський РОЗВИТОК РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ У ЗМІЦНЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Юлія Мельник СПІВВІДНОШЕННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ТА МОРАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИЩИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Ігор Осадчук УРЯДОВІ КАБІНЕТИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АТИПОВОЇ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРАВЛІННЯ В БОЛІВІЇ (1982-2003 РОКИ)

Марія Свєтлакова, Валерія Бурда ПРОГРАМНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ПАРТІЙ НІМЕЧЧИНИ ЩОДО ПРОБЛЕМ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ

Наталія Стеблина КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИСКУРСІВ КОЛИШНІХ РАДЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІК І ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКОЇ ЦИФРОВОЇ ПОЛІТИКИ

У Тін ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КИТАЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Оксана Хар ФУНКЦІЇ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ СУЧАСНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЇМ