Вісник Львівського університету Випуск 33

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Богдан Білобровець ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ «КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ» У ХХ СТ.

Георгій Григоров ФЕНОМЕН ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ: СПРОБА ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ

Ілля Дишлевий ПСИХІКА І БЕЗПРАВ’Я

Лариса Діденко ЛІНІЇ ОНТОЛОГІЇ: (3) ТЕРМІНОВКОРІНЕННЯ

Надія Козаченко КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ І БУДЕННА НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ

Тамара Кушерець РЕІНТЕРПРЕТАЦІЯ КЛАСОВОГО АНАЛІЗУ У ФІЛОСОФІЇ Ф. ДЖЕЙМИСОНА

Ірина Лященко КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРИ І СИНЕРГЕТИКА

Ірина Севрук, Юлія Соколовська ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ: ПОШУК ШЛЯХІВ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ У СМИСЛОВОМУ ПОЛІ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

Олексій Сукенніков ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В ПАРАДИГМІ МОДЕРНУ

Лариса Харченко ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ВИМІРУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Антон Шаповал ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ПСИХІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Микола Вегеш, Роман Кополовець ДЕМОКРАТИЧНИЙ ТРАНЗИТ У КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ: ҐЕНЕЗА, МОДЕЛІ, ЕТАПИ

Леся Дорош, Богдана Воят ІНСТРУМЕНТИ ГІБРИДНОГО ВПЛИВУ РОСІЇ: ДО ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

Василь Климончук НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ДИЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Наталія Конопка СИРІЙСЬКА КРИЗА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ РЕСПУБЛІКИ ІТАЛІЯ

Юрій Копинець МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020 РОКУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СУБ’ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

Наталія Лепська ГЕОПОЛІТИЧНА МАРГІНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОУСТРОЮ

Cвітлана Пришляк ДОКАЗОВА ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИРОБЛЕННІ ОБҐРУНТОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Андрій Савчук ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ НА ШЛЯХУ ДО МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (1993–2004 РР.)

Андрій Сухарина ПОЛІТИЧНА НАУКОВА ТЕОРІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ольга Тіхонова ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Анастасія Хмель, Микита Білоусов МЕХАНІЗМИ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ЄС