Вісник Львівського університету Випуск 26

Титул

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Ілля Беспалов ФІЛОСОФІЯ І ДІАЛЕКТИКА ПЛАТОНА

Рита Вязова, Оксана Убейволк ЕТНІЧНИЙ ФАКТОР У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Роман Дзюбак ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ: ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Ірина Доннікова, Наталя Кривцова СТВОРЮВАЛЬНЕ ЗНАННЯ В МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОМУ ОСВІТНЬОМУ КОНТЕКСТІ

Віталій Малімон САКРАЛЬНІ ТА ПРОФАННІ СМИСЛИ САМОТНОСТІ

Гнат Мєрєнков ДІАМЕТРАЛЬНІСТЬ ПРОТЕКЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПРОСІМЕЙНИХ АКТИВІСТІВ ВІД ЛГБТ-СПІЛЬНОТИ В УКРАЇНИ

Олеся Паньків ТУРБОТА ПРО СЕБЕ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Вікторія Ричко ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОЧАЇВСЬКОГО МОНАСТИРЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОБСТАВИН ЙОГО ЕКЗИСТЕНЦІЇ ВПРОДОВЖ КІНЦЯ ХVІ – ПОЧАТКУ ХVІІІ СТ.

Сергій Смольц ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ДЕСТРУКЦІЇ НООСФЕРИ ЯК КЛЮЧОВОГО НАСЛІДКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Олександр Тимофєєв ТЕОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕЛЕГІТИМНОСТІ ВЛАДИ У ТВОРІ ДЖОРДЖО АГАМБЕНА «ТАЄМНИЦЯ ЗЛА: БЕНЕДИКТ XVI ТА КІНЕЦЬ ЧАСІВ»

Наталія Чупрінова ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Alexander Shumilin THE BIBLICAL CONCEPT OF GOD’S REST IN THE LIGHT OF THE EPISTLE TO THE HEBREWS

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Tetiana Andrushchenko, Hennadii Stavytskyi, Svitlana Stavytska SOCIAL HYBRIDIZATION AS FACTOR OF SYSTEM PUBLIC AND PERSONAL TRANSFORMATIONS: REVIEW OF THEORETICAL ELEMENTS OF PROBLEM

Михайло Зан ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ЕТНІЧНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ ТА РУМУНІЇ

Олександр Кореньков TELEGRAM ЯК НОВА МЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ «ІСЛАМСЬКОЇ ДЕРЖАВИ»

Марина Костельнюк ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ФОРМУВАННІ Й РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ТА МІСЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ

Андріана Костенко ГРОМАДСЬКА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Оксана Маєвська ДІЯЛЬНІСТЬ «МОЗКОВИХ ЦЕНТРІВ» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ

Василь Назарков СПЕЦИФІКА Й ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАТАРУ ТА ОМАНУ

Юрій Остапець, Галина Ільтьо ВПЛИВ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ І ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2019 РОКУ НА АКТОРНИЙ СКЛАД ТА КОНФІГУРАЦІЮ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Дмитро Павлов ЦІННІСНО-НОРМАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОПАГАНДИ

Наталія Перепелиця ЕВОЛЮЦІЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ФРЕНСІСА ФУКУЯМИ

Анна Сімонян СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ РАД

Владислав Стрелков ТЕХНОЛОГІЇ ДЕЛЕГІТИМАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА В КОНТЕКСТІ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 2019 РОКУ

Євгеній Таран ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У США ТА ЄС

Юлія Цирфа ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДЕРЖАВИ У СВІТЛІ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛА КОННЕРТОНА

Людмила Чекаленко ПОЛІТИКА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА – НА ВІСТРІ ІНТЕРЕСІВ США

Олексій Щетінін МІЖКОНФЕСІЙНІ КОНФЛІКТИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVIII – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Віталій Ярмоленко ПРІОРИТЕТИ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ КАЗАХСТАНУ, УЗБЕКИСТАНУ ТА ТУРКМЕНІСТАНУ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ВЛАДИ