Тематичні рубрики збірника:

Філософські науки
•    онтологія, гносеологія, феноменологія;
•    діалектика і методологія пізнання;
•    соціальна філософія та філософія історії;
•    філософська антропологія, філософія культури;
•    історія філософії;
•    логіка;
•    етика;
•    естетика;
•    філософія науки;
•    філософія освіти;
•    релігієзнавство;
•    українознавство;
•    богослов’я.
 
Політичні науки
•    теорія та історія політичної науки;
•    політичні інститути та процеси;
•    політична культура та ідеологія;
•    політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;
•    етнополітологія та етнодержавознавство.

Також у збірнику подаються рецензії наукових праць та підручників з філософсько-політологічної тематики.