Вимоги до оформлення статей:

До публікації приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Звертаємо увагу авторів на те, що до публікації приймаються статті лише українською та англійською мовами!

Заборона використання наукових праць країни-окупанта:

У наукових виданнях Львівського національного університету імені Івана Франка забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Технічні вимоги:

- електронний варіант статті у форматі *.doc, *.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word.

- обсяг статті 12-20 сторінок;

- формат А4 через 1,5 інтервал;

- шрифт Times New Roman, розмір 14;

- поля з усіх сторін – 20 мм.

Структура статті:

рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

рядок 3 – імя та прізвище автора статті (вирівнювання по центру);

рядок 4 – місце роботи (навчання), адреса навчального закладу (вирівнювання по центру).

Перший абзац – анотація та ключові слова (мінімум 1800 знаків). Публікація англійською мовою повинна супроводжуватися анотацією українською мовою; кожна публікація українською мовою супроводжується англомовною анотацією.;

Далі йде текст статті та список використаної літератури;

Останній абзац – назва статті, імя та прізвище автора, місце роботи (навчання), адреса навчального закладу, електронна пошта,  анотація та ключові слова (мінімум 1800 знаків), написані англійською мовою. Публікація англійською мовою повинна супроводжуватися анотацією українською мовою.

Література розміщується після статті у порядку згадування; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється згідно розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].