Вісник Львівського університету Випуск 2

Титул

Зміст

 

ФІЛОСОФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

Володимир Мельник Людиновимірність науки та її цивілізаційні виклики

Марія Альчук Праворозуміння у філософії права Б. Кістяківського: проблема синтезу

Дмитро Косенко Кратократичний аспект комунікативної теорії Ю. Габермаса

Ігор Усанов Суб’єкт і його доля у європейській традиції

Лідія Сафонік Реалізація душевних цінностей як сенс життя у філософії Й. Гессена

Ольга Голубович Толерантність як чинник міжособистісної взаємодії у XXI ст.

 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Анна Світа Закони політичної науки

Олександра Сорокопуд Перспективи діалогу ціннісних парадигм в Україні як принцип системної політики

Іван Варзар З історіології двадцятиліття падіння «Берлінської стіни» (1989 р.) та «Московської стіни» (1991 р.): політолого-етнологічні ремінісценції на фоні кризового сьогодення

Олег Дрінь Теоретико-методологічні засади типологізації eтносоціополітичної ситуації як вища сучасності

Геннадій Шипунов Концептуальні засади транзитологічної парадигми: історія становлення

Любомира Мандзій Методологія дослідження політичної еліти

Оксана Макух Комунікативний підхід до дослідження політики: методологічний аналіз

Софія Буртак Проблема влади як політична медіація в перспективі комунікативно-діалогового підходу

Сергій Дудка Методологія дослідження співвідношення поняття «політичного» і «правового» в суспільно- політичному житті (історичний вимір)

Андрій Гарбадин Позаметодологічний концепт постструктуралістського дослідження: політологічний вимір

Леся Угрин Суб’єктність індивіда в сучасних теоріях міжнародних відносин

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ЯВИЩ ТА ПРОЦЕСІВ

Олег Сичивиця Політико-політологічний експеримент: право на існування і сутність

Антон Лісничий Моделювання процесів взаємодії державної та місцевої влади в інформаційному просторі єдинокраїнової політичної сфери

Оксана Дащаківська Особливості моніторингу органів місцевого самоврядування як методу вивчення політичного процесу

Леся Кучма Пріоритетні методики дослідження політичного маніпулювання

Леся Балуцька Громадська думка як складова процесу інституціалізації демократії в сучасній Україні

Володимир Головченко Стратегічне партнерство «найчисленніших демократій світу»: уроки для України

Алла Фатуллаєва Діяльність партій та неурядових організацій в США та Канаді щодо лібералізації торгівлі

Ігор Вдовичин Погляди організованого українського націоналізму на свободу особи (В. Мартинець)

Валерій Майданюк Концепція демократії В. Липинського: ідеологічні аспекти