Вісник Львівського університету Випуск 4

Титул

Зміст

 

ФІЛОСОФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

Марія Альчук Права людини: філософсько-правовий диску

Валерій Денисенко Дискурс свободи в класичному лібералізмі та  неолібералізмі

Андрій Наконечний Національна ідея як інтегративний чинник у філософській думці України першої половини XIX ст. (на прикладі творчості діячів „Руської трійці” та Т. Шевченка)

Ірина Остапець Особливості формування поняття «свободи» у філософії нового часу (логіко-гносеологічний аспект)

 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Юрій Остапець Місцеві вибори в Україні 2010 р.: загальнонаціональний та регіональний вимір

Зіновій Буричко Раціональний порядок та ідеальна демократія у концепції Генрі Сиджвіка

Олена Шерман Волосся як візуальний компонент іміджу політичного лідера: діахронія, синхронія, гендер

Вікторія Бунь Стан дослідження чинників електорального вибору в Україні та Росії: операціоналізація ключових понять електоральних теорій

Наталія Хома Основні підходи до типології моделей соціальної держави

Наталія Пробийголова Міфологізація масової свідомості під час політичної кризи

Оксана Майор Місцеве управління та самоврядування в структурі німецького федералізму

Наталія Шестак Еволюція партійної системи України (1991-2012): характеристика етапів та перспективи

Геннадій Шипунов Демократичний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення

Сергій Орлов Трансформація політичної системи в сучасній Україні: проблеми інституційного аналізу

Андрій Гарбадин Симптоматичність чужинства у межах політико-дискурсивних практик згідно з концепцією Юлії Крістевої

Владислав Варинський Політичний механізм формування соціального капіталу

Петро Параняк Політична та культурна толерантність: критерії оцінки

Юлія Мартиняк Особливості осмислення часових вимірів політичного: Ю. Габермас та Ж. Бодрійяр

Соломія Кривенко Дискурс-аналіз політичних процесів: різноманітність підходів

Тетяна Бессараб Змінаполітико-економічного вектора розвитку Латиноамериканського континенту

Святослав Мотрен Глобальна демократія як принцип міжцивілізаційного діалогу в контексті світ-системних трансформацій

Євген Ланюк Естетика політичних теорій епохи Відродження

Вікторія Буник Методологічні принципи дослідження проблеми універсалізації політичних процесів у сучасному глобалізованому світі

Марко Сорокопуд Концептуалізація нації як політичного феномену в модерних теоріях нації та націоналізму європейських мислителів

Марія Курило Еліта і маса у системі суб’єкт-об’єктних політичних відносин: теоретико-методологічний підхід

Ганна Гиря Cутність політичних революцій: концептуальні підходи