Вісник Львівського університету Випуск 5

Титул

Зміст

 

ФІЛОСОФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

Ольга Голубович Соціокультурні аспекти інтеграційних процесів у добу глобалізації

Ірина Остапець Сутність і механізм реалізації свободи в соціально-філософській концепції Ж.-Ж. Руссо

Андрій Наконечний Національна ідея як інтегративний чинник у філософській думці України другої половини XIX ст. (на прикладі творчості М. Драгоманова та І. Франка)

Ірина Гусір Моральна відповідальність у сучасному соціокультурному дискурсі

 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Валерій  Денисенко Морально-етичні проблеми співвідношення політики та влади

Анна Руднєва Формування державної стратегії інформаційної війни України

Сергій Орлов Кореляція політики та морально-етичних норм у межах постмодерного суспільства

Світлана Матвієнків, Валерій Штерн Вплив політичних міфів на свідомість молоді в сучасній Україні

Оксана Майор Становлення німецького федералізму: політико правові та історичні аспекти

Наталія Хома Громадське лобіювання: зміст, можливості впливу, перспективи розвитку в Україні

Леся Угрин Громадянська ідентичність в Україні: проблеми формування істановлення

Тетяна Кремень Політична апатія: причини, наслідки

Олександр Сорба Інституалізація насильства як фактор політичної нетерпимості у сучасному українському суспільстві

Зіновій Буричко Концепт «мінімальної держави»: порівняльний аналіз  у сучасних теоріях лібералізму

Антоніна Колодій Про феномен революції в контексті сучасності

Наталія Шестак Емпіричні методи дослідження політичних партій та партійних систем

Світлана Савойська Еволюція розвитку мовної політики: методи, принципи та підходи дослідження

Ганна Гиря Нові форми революцій в сучасному глобалізованому світі: суть та особливості вияву

Людмила Приймак Принципи консолідації політичного режиму

Вікторія Бунь Побудова інтегративних моделей електорального вибору на основі методології «лійки причиновості»

Андрій Гарбадин Класичні підходи до інтерпретації пізнавальних практик суб’єкта в політиці в новий час

Олег Цебенко, Богдан Федірко Участь Гербуртів у розбудові релігійного життя Галичини XVI–початку XVII ст.

Вікторія Буник Універсалізація: суть і головні ознаки

Петро Параняк Постановка проблеми та спроба наукового осмислення поняття “толерантність” у філософсько-політичній думці нового часу

Євген Ланюк Діалогічність політики і естетики у світоглядній парадигмі цивілізацій стародавньго сходу

Соломія Кривенко Слово як семантичний елемент політичного дискурсу

Ірина Хомин Теоретичні аспекти аналізу міжпартійних взаємодій в Україні

Тетяна Бессараб Чинники суспільно-політичних трансформацій країн Латиноамериканського континенту

Оксана Кірієнко Принципи побудови індивідуальної ідентичностів епохи модерну та постмодерну:  підхід З. Баумана

Юлія Мартиняк Постмарксизм у контексті дослідження політичного: підходи до трактування

Святослав Мотрен Наукова концептуалізація феномену глобальної демократії

Тамара Козак Особливості мовної політики Євросоюзу: мультилінгвістичний контекст

Марко Сорокопуд Прагматизм як метод підвищення ефективності  політичних рішень

Olena Chaltseva Models of formation of public policy

Андрій Ткачук «Революція гідності»: політологічний аналіз

Геннадій Шипунов Авторитарний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення