Вісник Львівського університету Випуск 7

Титул

Зміст

 

ФІЛОСОФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

Анна-Марія Лучак Дискурсивна етика Карла-Отто Апеля як теорія обґрунтованого порозуміння

Олег Цебенко Філософські роздуми з «єзуїтами і іншими духовними особами» про сутність людського буття в працях Яна Щасного Гербурта

Ростислав Поліщук Феномен культурної ідентичності: філософський аспект

Віталій Туренко Філософський погляд на сенс аналізаторів у контексті дискурсу любові

 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Наталія Шестак Періодизація розвитку партійної системи України

Оксана Ільницька Функціонування системи засобів масової комунікації як політичний процес

Ніна Ржевська Історико-теоретичний аналіз «виробництва» інтелектуального простору американськими та транснаціональними аналітичними структурами

Марко Сорокопуд Чисті типи політичного лідерства у теорії М. Вебера

Микола Гуйтор Технологічні особливості парламентських виборів 2012 р. у Чернівецькій області

Катерина Сичик Індикатори демократичних свобод у контексті найновіших прикладних досліджень

Ігор Бегей Українська та Польська лівиця в Галичині: діалог і протиборство (кінець XIX ст. – початок XX ст.)

Олександр Білоусов Концепт громадської участі як індикатор рівня реального демократичного розвитку країн

Світлана Була Актори локальної демократії та особливості їхньої участі в локальних політичних процесах

Вікторія Буник Чинники впливу процесів внутрішньої універсалізації на політичний стан держав в умовах глобалізації

Наталія Вінникова Ентропійні чинники в ухваленні політичних рішень

Андрій Гарбадин Специфіка розрізнення понять свідомості та політичної свідомості

Ганна Жекало Проблематика типології політичних конфліктів

Оксана Кірієнко Принципи побудови політичної ідентичності в теорії соціального конструктивізму

Дарина Клименко Теоретико-методологічний аналіз феномену мультикультуралізму

Анатолій Коваль Ставлення до політичних інститутів у текстах канонічних Євангелій

Соломія Кривенко Адресат як сукупність умов зрозумілості політичного тексту

Роман Кривонос Зміни в європейській системі міжнародних відносин унаслідок «української кризи» 2014-2015 рр.

Марія Леськів Особливості концептуалізації поняття «людина політична» у філософсько-політичній думці нового часу

Вікторія Лисак Відносини з Італійською Республікою в контексті євроінтеграції України

Юрій Марусик Мультикультуралістська політика та особливості її реалізації в Європі

Петро Параняк Співвідношення ідей політичної толерантності та фундаментальних цінностей марксизму

Лідія Смола Перспективи соціальних мереж в контексті розвитку комунікаційних технологій

Надія Панчак-Бялоблоцька Особливості урядів меншості європейських систем позитивного та негативного парламентаризму

Юлія Мальована Політика мультикультуралізму як фактор формування громадянської ідентичності

Андрій Панарін Вплив інституційних чинників на політичну стабільність у напівпрезидентських системах правління

Наталія Олійник Глобалізація як незворотний процес розвитку світоустрою

Ірина Харечко Twitter-дипломатія: зарубіжний досвід для України

Микола Трофименко Трансформація публічної дипломатії Європейського Союзу в умовах глобалізації

Ірина Нерубащенко Електронні комунікативні практики як шлях до формування глобального громадянського суспільства

Лілія Хорішко Політична еліта як суб‘єкт інтеграційних процесів в умовах глобального розвитку

Василь Чачава Політика Німеччини щодо Грузії у роки Другої світової війни

Олена Шерман Мистецтво як елемент політичного простору: діахронічний аспект

Стелас Асланов Проблематика забезпечення етнополітичної стабільності

Леся Угрин Колективна ідентичність: конструювання в контексті відносин з іншими

Ольга Свідерська теоретико-методологічні аспекти типологізації політичної поведінки

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТОЛОГІЇ: ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ

Андрій Сухарина Особливості розмежування науки та ідеології в політичному дискурсі

Галина Іленьків Літературна антиутопія як форма відображення політичної дійсності

Владислав Хоменко Теоретико-методологічні засади дослідження політичної традиції як соціокультурного феномену

 

НАУКОВИЙ ПЕРЕКЛАД

Олександр Артамонов Передмова

Керрі Болтон Політичні погляди Г. Ф. Лавкрафта

Г. Ф. Лавкрафт Біля коренів

Г. Ф. Лавкрафт Американізм

 

РЕЦЕНЗІЇ

Галина Луцишин Рецензія на монографію: Бегей І. Українська лівиця Галичини: теорія та практика (кінець XIX – перша третина XX ст.): монографія/ Iгор Бегей. – Київ, університет банківської справи НБУ, 2015. – 404 с.