Вісник Львівського університету Випуск 8

Титул

Зміст

 

ФІЛОСОФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

Ольга Богомолець Філософські підвалини трансформації візантійського іконопису на теренах Київської Русі

Наталія Жукова Соціально-політична концепція Б. Кістяківського

 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Геннадій Шипунов Постматеріалізм як ціннісна основа «нових лівих» політичних партій

Катерина Сичик Роль лівих течій політичної думки XX ст. у формуванні альтернативного змісту свободи як засадничої категорії теорії демократії

Ірина Харечко Політичний скептицизм: нігілізм чи форма протидії маніпуляціям?

Леся Угрин Політична ідентичність: плюралізм інтерпретацій

Наталія Пашина Соціально-психологічні механізми формування політичної ідентичності

Юрій Остапець, Рената Манайло-Приходько Вплив місцевих виборів 2015 р. на еволюцію партійної системи України та структурування регіонального партійного простору (на прикладі Закарпатської області)

Олексій Кавилін Участь молоді у місцевих виборах 2015 р. (на прикладі м. Івано-Франківськ)

Наталія Хома Феномен партійного інтернет-лідерства (на прикладі лідера італійської партії «M5S» Беппе Ґрілло

Галина Іленьків Політична влада як інститут і символ в утопічних та антиутопічних теоріях

Анатолій Павко Проблеми сучасного суспільно-політичного розвитку України: теоретико- методологічні підходи

Ніна Ржевська Становлення політичного аналізу та прогнозування у Східній Європі: болгарський досвід

Віталій Чубаєвський Шляхи та засоби політичної легітимації влади в Україні

Орислава Потерейко Теоретико-методологічні засади аналізу віртуалізації держави

Лідія Токарєва Аналіз впливу процесів внутрішньої універсалізації на політичні процеси розвитку держав в умовах глобалізації

Михайло Комарницький Теоретичні аспекти розвитку регіональних відносин у Південно-Східній Азії (2005-2015)

Денис Прошин Процеси розвитку держав в умовах глобалізації перемога над терористами та її наслідки: параметри, ризики та можливості післяпереможної стадії протидії тероризму

Роман Колісніченко Типологія глобалістичної свідомості як чинника подолання загрози ядерної війни

Оксана Шурко Стереотипи як складова політичної свідомості

Петро Параняк Роль толерантності у формуванні політичної культури в Україні

Vladislav Dudinský, Irina Dudinská Tolerance, intolerence and education in the conditions of pluralism of opinions

Irina Dudinská, Michal Cirner Post-communist society and toleranze against passivity of citizens in administration of public affairs

Svitlana Busheva Theoretical and historical analysis of jewish lobby as a mechanismof the united states domestic and foreign policy establishment

Марина Касьянова Особливості трудової міграції населення України (1991-2013 рр.)

Мохамед Алі Белгасем Структурні характеристики громадянського протесту в Україні

Сергій Орлов Принципи місцевого самоврядування

Світлана Ростецька Національна ідентичність: природа, сутність та проблеми формування

Олеся Ярошко Українська міжнародна тематика в історичних дослідженнях

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТОЛОГІЇ: ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ

Володимир Гнатюк Філософська синтеза ключових підходів до визначення теоретико-методологічних основ суб’єктно-об’єктних відношень

Альона Шестопалова Порівняльна характеристика екологічної політики СРСР та НДР (1945-1990)

 

РЕЦЕНЗІЇ

Валерій Денисенко Рецензія на монографію Ю. Остапця «Електоральні процеси на Закарпатті у контексті загальнонаціональних виборів» (Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2016 – 410 с.)

Валерій Денисенко Нові підходи до вивчення рівня демократичності виборів в Україні (Рецензія на монографію: Бучин М. А. Демократичні вибори в Україні: принципи, механізми та технології реалізації: Монографія / М. А. Бучин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 452 с.)