Вісник Львівського університету Випуск 6

Титул

Зміст

 

ФІЛОСОФІЯ МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

Валерій Денисенко «Міфологічне значення»: постановка проблеми щодо усвідомлення його предметності

Віталій Туренко Потворне в контексті дискурсу любові: естетична постановка питання

Наталія Ковтун До проблеми визначення поняття «активність» у контексті соціально-філософського аналізу

Ірина Дудінська, Мартін Лачний Відображення цінностей в економічній теорії та господарській етиці

 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Андрій Гарбадин Некласичні підходи до інтерпретації пізнавальних практик суб’єкта в політиці

Наталія Хома Новотвори в сучасному політичному лексиконі: неологічний «бум»-2013-2014 та його відображення у навчальній політологічній літературі

Олександр Старіш Глобалізація як чинник руйнування держави-нації

Сергій Орлов Проблеми формування людської свободи у сучасному глобалізованому світі

Світлана Була, Володимир Гнатюк Локальна демократія як фундаментальна категорія в актуалізації проявів інституціонально-правових модусів місцевого самоврядування : кореляція, формалізація та схематизація основних понять

Михайло Требін Війни в історії людства та їхні наслідки: уроки для України

Антоніна Митко Сучасні тенденції процесуальної моделі і-демократії

Тетяна Бессараб Антиамериканізм та девелопменталізм-основи сучасної Латинської Америки

Людмила Приймак Система «стримувань і противаг» у взаємовідносинах між виконавчою та законодавчою гілками влади як механізм консолідації політичного режиму

Юлія Мартиняк Ключові принципи розуміння антропологічного виміру як атрибуту політичного

Ніна Ржевська Інституціоналізація стратегічного прогнозування в теоретичному дискурсі та в політичній традиції США

Олександр Романюк Досвід ФРН у вирішенні завдань демократичної трансформації посттоталітарного суспільства

Василь Чачава Грузинський колабораціонізм у Другій світовій війні

Оксана Кірієнко Теоретико-методологічні аспекти дослідження феномену політичної ідентичності

Юлія Білецька Конфліктогенні особливості діяльності окремих політичних інститутів в Україні

Наталія Шестак Типологія політичних партій у перехідних суспільствах (на прикладі України)

Ірина Нерубащенко Теоретико-методологічні засади аналізу концепту «глобальне громадянське суспільство»

Вікторія Буник Принципи та детермінанти сучасних форм універсалізації політичного буття (методологічні практики)

Наталія Івчик Геноцид тутсі: політологічне прочитання

Аліна Ясінська Вплив мотивації як психологічного чинника політичної поведінки на електоральний вибір особи

Оксана Докаш Політична участь населення Закарпатської України в умовах політичної нестабільності восени 1944 р.

Микола Лазарович Державна етнополітика між асиміляторством та мультикультуралізмом

Світлана Савойська Чинники виникнення і розвиток двомовності в українському полікультурному суспільстві

Ірина Чміль Протестні рухи країн Центрально-Східної Європи у 1980-1990 рр. (на прикладі Польщі, Чехії та Словаччини)

Світлана Рум’янцева Напрямки і потенціал реформування інформаційного забезпечення виборів та агітації в Україні

Георгій Маценко Масові акції як носії рекламних елементів у конфесійній, військово-патріотичній та політичній сферах

Віталіна Ковальчук Взаємозв’язок свободи і любові в екзистенціальній філософії М. Бердяєва

Василь Климончук Ідея свободи в українській політичній думці XX століття

Вікторія Бунь Теоретичне визначення форм електоральної суб’єктності

Ігор Бегей Відродження українського соціалістичного руху у Другій Речі Посполитій (1923 – 1926)

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТОЛОГІЇ: ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ

Ігор Мудрікув Шляхи подолання політичної кризи в Україні

Альона Шестопалова Діалектика внутрішніх та зовнішніх суперечностей у створенні кризових ситуацій в Україні на сучасному етапі

Євген Гірін Особливості вияву наративів Жана-Франсуа Ліотара у соціально-політичному дискурсі сучасної України

Галина Іленьків Трансформація категорії ідеальна держава під впливом утопічних теорій нового часу