Вісник Львівського університету Випуск 3

Титул

Зміст

 

ФІЛОСОФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

Марія Альчук Філософсько-правовий дискурс: історія і сучасність

Віталіна Ковальчук До питання екзистенційної антропології

Лідія Сафонік Метафізика єдиного та множинного як методологічне підґрунтя аналізу сенсу життя та смислів буття

Тетяна Власевич-Хоркава Смислові виміри ідентичності у філософсько-культурологічних дослідженнях

Лариса Береза Світоглядно-філософська ідея свободи Д. Донцова

Алла Кравченко Cвобода і відповідальність як умова саморозвитку особистості в освіті

Борис Поляруш Людина та міський простір: наслідки взаємотворення

 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Валерій Денисенко Політична інтеракція в контексті комунікативної раціональності

Володимир Березинський Культурно та психологічно обумовлені форми соціально-політичної атрактивності

Олександр Сорба Моральний вимір політики: етична політика та політична етика

Петро Параняк Етика і мораль як вияв толерантності у культурі античної Греції та Риму

Леонід Бунецький Інституційні процеси в Україні: ідентифікація, самоорганізація і світовий досвід

Світлана Була Нормативні та організаційні передумови локальної демократії в Україн

Людмила Приймак Консолідація як завершальна стадія транзиту: теоретико- методологічний підхід

Петро Гетьманчук Проблеми критеріїв та чинників забезпечення ефективності політичного управління в умовах демократичного транзиту

Віталій Литвин Теоретико-методологічні "хвилі" дослідження республіканських систем державного правління: від В. Баджехота до Р. Елгі

Збігнєв Бялоблоцький Урядові кабінети в умовах конституційного напівпрезидентського республіканізму в Україні (1996–2013 рр.)

Юрій Шведа Політичні партії України: виборчі партії чи виборчі проекти?

Ірина Хомин Особливості дослідження міжпартійних взаємодій у трансформаційних суспільствах

Ольга Шиманова Партійна комунікація: дослідження у вітчизняній та зарубіжній науці

Вікторія Бунь Теоретичні підходи до аналізу електорального вибору

Наталія Олійник Депутатська діяльність як форма громадсько-політичної активності жінок в Україні

Андрій Гарбадин Проблема політичної ідентичності в контексті політологічного дискурсу

Леся Угрин Ідентичність та інтеграція в суспільствах, що трансформуються: приклад України

Валерій Майданюк Консервативний дискурс в концепції демократії Василя Кучабського

Соломія Кривенко Порівняльний аналіз дискурсу недемократичних та демократичних режимів

Ліліана Ярова Креативний досвід європейських країн у політичній практиці поєднання понять «соціальна держава» і «соціальний менеджмент»

Лариса Кочубей Модернізація політичного режиму Франції: досвід для України

Тамара Козак Функціонування мови міжнародного спілкування: історичний аспект

Галина Ільтьо Міжнаціональні відносини на Закарпатті

Ольга Свідерська Масова політична поведінка в індивідуалізованому суспільстві

Святослав Мотрен Евристичні принципи конструктивістського підходу в системі досліджень міжнародних відносин

Оксана Кірієнко Антиглобалізм як новий соціальний рух: структура, цінності, форми та методи діяльності

Тетяна Бессараб Особливості інтеграційних процесів в Латинській Америці: політико-ідеологічний аспект