Вісник Львівського університету Випуск 9

Титул

Зміст

 

ФІЛОСОФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

Неллі Карамишева Логіко-філософська концепція Арістотеля про майбутнє

Олександр Урбан Значення міста у процесі самоідентифікації людини

Тетяна Продан Людська гідність між мораллю та правом

Ірина Остапець Ідея свободи у філософії Г. Гегеля

Ігор Печеранський До питання про аксіологію українського консерватизму

Олена Ручко Роль українських інституцій західної діаспори у процесі зміцнення геополітичного становища України

 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Лариса Николин Теоретичні аспекти дослідження концепції політичного маркетингу

Андрій Гарбадин Еволюція політичного означення влади у концепції Мішеля Фуко

Ірина Харечко Особливості гендерних ролей жінок крізь призму структурного функціоналізму

Олеся Ярошко Українська міжнародна проблематика у соціально-психологічних, соціологічних і культурологічних дослідженнях

Олеся Ярошко Економічні дослідження української міжнародної проблематики: інтеграційний і безпековий напрями

Надія Панчак-Бялоблоцька Інституційно-процесуальна детермінація різних типів парламентських демократій та апробованих у них систем державного правління: європейський досвід

Сергій Орлов До методології дослідження проблеми символізації політичної дійсності

Святослав Мотрен Становлення смислових імплікацій демократії в контексті глобалізаційних трансформацій

Ольга Свідерська Теоретико-методологічні аспекти симулятивної масової політичної поведінки

 

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ

Круглий стіл з нагоди 2400-ліття Арістотеля

 

РЕЦЕНЗІЇ

Микола Примуш Рецензія на монографію І. Кіянка «Популізм в історії та сучасності: ідеологічні течії, рухи та політичні технології»- ( Львів, в-во «Простір» - 2016 – 387с.)